ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Artikel 1 – Toepassing van algemene Verkoop– voorwaarden

Deze algemene voorwaarden, juridische informatie en de aan de klant verzonden reserveringsdocumenten vormen een contractueel geheel en tevens de volledig contractuele relatie tussen de camping en de klanten. De camping behoudt het recht om haar algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Elke klant erkent bekend te zijn met de huidige onderhavige algemene voorwaarden voor het reserveren van een verblijf, voor zichzelf en ieder ander persoon die deelneemt aan het verblijf en aanvaardt deze zonder voorbehoud. In het geval dat één van de clausules van deze overeenkomst nietig is door verandering in de wetgeving, doet dit op geen enkele wijze afbreuk aan de geldigheid van deze algemene huurvoorwaarden.

Artikel 2 - Reserveringsvoorwaarden

Elke reserveringsaanvraag wordt als definitief beschouwd vanaf het moment waarop deze door de camping wordt geaccepteerd. Deze laatste is vrij om te weigeren op grond van de beschikbaarheid of van elke omstandigheid die het voorgenomen verblijf zou kunnen beïnvloeden. In alle gevallen zal de camping de klant de reservering in een samenvattend document per post of e-mail bevestigen, en zal zijn bankrekening pas op dat moment debiteren. De reservering is nominatief. De klant dient ouder te zijn dan 18 jaar, deel te nemen aan het gereserveerde verblijf en is verplicht de namen, voornamen en leeftijden van de deelnemers op te geven. De camping behoudt zich het recht voor elke persoon die niet staat ingeschreven op de reservering te weigeren. Elke onjuiste informatie kan leiden tot annulering van het verblijf. Minderjarigen die niet begeleid worden door personen die het ouderlijk gezag of voogdij over hen hebben worden om veiligheids- of gezondheidsredenen niet toegelaten. Minderjarigen die begeleid worden door personen die het ouderlijk gezag of voogdij over hen hebben staan onder de verantwoordelijkheid van deze laatsten en mogen in geen geval zonder toezicht binnen de camping blijven.

2.1 Prijzen en betaling

De prijs, inclusief BTW, is in euro en is geldig voor het seizoen 2018. Deze staat vast en is definitief. Elke latere wijziging van het Btw-tarief, die plaatsvindt tussen het moment dat de tarieven werden bepaald en de facturering van het verblijf leidt tot een proportionele aanpassing in het tarief inclusief BTW. Dit wordt zonder voorbehoud door de klant aanvaard.

De prijs is inclusief:

 • Huur van de staanplaats of de accommodatie zoals beschreven in de brochure en op de websites;
 • Gebruik van water, gas en elektriciteit;
 • Toegang tot de camping en zijn faciliteiten zoals beschreven in de brochure en op de websites;
 • Parkeerplaats voor één auto per verhuur.

De prijs is exclusief:

 • De annuleringsgarantie;
 • De reserveringskosten;
 • De verschillende belastingen (toeristenbelasting,

milieubelasting, aanvullende departementale belasting…);

 • De betalende activiteiten die door de camping worden aangeboden en ter plaatse betaald moeten worden;
 • De supplementen zoals schoonmaakkosten;
 • De borg;
 • De garantie voor een bepaalde staanplaats;
 • De optionele voorzieningen;

De werkzaamheden die worden ondernomen door de camping om de faciliteiten te verbeteren vallen niet onder zijn verantwoordelijkheid. Bepaalde activiteiten en voorzieningen kunnen gesloten of verwijderd worden, voornamelijk om klimatologische omstandigheden of in geval van overmacht of niet functioneren in het voor- en naseizoen. Om veiligheids- en verzekeringsredenen dient het maximum aantal aangegeven personen per staanplaats, per soort accommodatie en zoals beschreven in de brochure en op de website, altijd nageleefd te worden. De camping zal elke persoon boven deze capaciteit weigeren, baby’s worden in de berekening meegerekend. Alleen de bezoekers die zijn uitgenodigd door klanten die op de camping verblijven worden toegelaten.

Voor elke reservering meer dan 30 dagen voor aankomst moet de betaling als volgt worden voldaan:

- Op het moment van de reservering: 30 % van het bedrag voor het verblijf inclusief de opties + administratiekosten

+ annuleringsgarantie (facultatief)

- 30 dagen voor aanvang van het verblijf: betaling van het saldo voor het verblijf inclusief de opties

Voor elke reservering minder dan 30 dagen voor aankomst: het totale bedrag van het verblijf inclusief de opties + administratiekosten + annuleringsgarantie (facultatief) Bij verlate aankomst wordt de reservering 24 uur vastgehouden. Na deze termijn en bij afwezigheid van een schriftelijke berichtgeving van de klant, wordt de reservering zonder teruggave of vergoeding geannuleerd. Er wordt geen enkele korting verleend bij verlate aankomst of vervroegd vertrek.

2.2 Reservering en wijziging van de reservering

De gehuurde staanplaats wordt door de camping gekozen naargelang de beschikbaarheid en om de planning te optimaliseren. De camping kan in geen geval vooraf een bepaalde staanplaats aan de klant garanderen. Alleen de datum en het soort accommodatie worden gegarandeerd.

Elk verzoek om wijziging moet minstens 7 dagen voor het begin van het verblijf schriftelijk worden ingediend op het adres van de camping en kan anders afgewezen worden. De aangevraagde wijziging wordt afhankelijk van de beschikbaarheid toegepast. Als deze niet wordt aanvaard dient de klant onder de aanvankelijk bepaalde voorwaarden te verblijven of het verblijf te annuleren.

2.3 Annulering

Elke reservering die niet betaald is in overeenstemming met de algemene verkoopvoorwaarden wordt geannuleerd zonder voorafgaande kennisgeving of teruggave van de aanbetaling.

Annuleringsaanvragen worden alleen in behandeling genomen wanneer zij per aangetekende post verstuurd zijn. Indien de annulering meer dan 30 dagen voor de datum van aanvang van het verblijf plaatsvindt, behoudt de camping de aanbetaling. Indien de annulering minder dan 30 dagen voor de datum van aanvang van het verblijf plaatsvindt, wordt het volledige bedrag door de camping geïnd. In alle gevallen worden de administratiekosten door de camping behouden.

Indien CIELA VILLAGE annuleert, behalve in geval van overmacht, wordt het verblijf in het geheel vergoed. Deze annulering kan in geen geval leiden tot betaling van een schadevergoeding.

2.4 Herroepingsrecht

Op grond van artikel L. 121-20-4 van de consumentenwet, is de klant ervan op de hoogte dat er geen her- roepingsrecht van toepassing is op de door de camping geleverde accommodatiediensten die worden verschaft op een datum of volgens een vastgestelde periode.

2.5 Annuleringsgarantie

Wij raden onze klanten nadrukkelijk aan een annuleringsgarantie af te sluiten die facultatief is. Deze dekt de betaalde bedragen met uitzondering van de garantiekosten en de reserveringskosten.

Deze afsluiting garandeert de teruggave:

- tot 30 dagen voor de datum van aanvang van het verblijf: 100%

- tussen 29 en 15 dagen voor de datum van aanvang van het verblijf: 50 %

- tussen 14 en 7 dagen voor de datum van aanvang van het verblijf: 25 %.

- de annulering minder dan 7 dagen voor de datum van aanvang van het verblijf wordt niet vergoed.

Om in aanmerking te komen dient de annulering van het verblijf per aangetekende brief met bewijsstukken, uiterlijk 3 dagen na de gebeurtenis die tot annulering heeft geleid gemeld te worden. De annuleringsgarantie waarborgt de terugbetaling van het contractuele tarief van een kampeerplaats of een huuraccommodatie indien de annulering optreedt tussen de datum van reserveren en de aankomstdatum op de camping, voor een evenement dat op het moment van de reservering onbekend of onvoorspelbaar was.

De garantie dekt alleen de volgende incidenten:

 1. Overlijden, ernstig lichamelijk ongeluk of ernstige ziekte alleen van de verzekerde, van de echtgeno(o)t(e), kinderen, broer en zus.
 2. Verhuizing vanwege professionele overplaatsing.
 3. Ontslag door economische redenen voor de verzekerde of de echtgeno(o)t(e).
 4. Schade aan het woonhuis van de verzekerde door brand, wateroverlast, opeenvolgende materiële schade door diefstal of vandalisme, storm, natuurramp. Deze lijst is exhaustief.

De annuleringsgarantie komt te vervallen op de gereserveerde aankomstdatum en geldt in geen geval tijdens het verblijf.

Tarieven annuleringsgarantie:

- Staanplaats camping: 10€

- Huuraccommodatie: 20€

Artikel 3 – Verloop van het verblijf

3.1 Aankomst en vertrek

> Voor kampeerplaatsen:

aankomst vanaf 12.00 uur tot 20.00 uur en vertrek voor 11.00 uur. Van 07/07/18 tot 18/08/18 aankomst en vertrek alleen op woensdag en op zaterdag; buiten deze periode op elke dag van de week.

> Voor verhuur van stacaravan:

de stacaravans zijn beschikbaar van 16.00 uur tot 20.00 uur en moeten op de dag van uw vertrek uiterlijk voor 10.00 uur verlaten zijn. Van 07/07/18 tot 26/08/18 aankomst en vertrek alleen op woensdag, zaterdag of zondag; buiten deze periode op elke dag van de week. De klant moet uiterlijk de dag voor vertrek een afspraak maken om de inventaris van zijn accommodatie op te maken.

3.2 Duur

> Voor een kampeerplaats:

in juli en augustus minimaal 7 nachten naargelang de beschikbaarheid; in het laagseizoen vanaf 2 nachten naargelang de beschikbaarheid

> Voor een huuraccommodatie:

in juli en augustus minimaal 7 nachten naargelang de beschikbaarheid; in het laagseizoen vanaf 2 nachten naargelang de beschikbaarheid.

3.3 Borg

> Voor kampeerplaatsen:

Er wordt u borg gevraagd voor de volgende faciliteiten:

- 100 euro voor de verhuur van een koelkast

- 100 euro voor de verhuur van een barbecue,

> Voor de stacaravans:

Er wordt u op de dag van aankomst een unieke borg van 500 euro per verhuur van een stacaravan gevraagd. De betaling kan alleen voldaan worden met creditcard. Wanneer u daarvoor gekozen heeft, zijn bij de schoonmaakkosten het schoonmaken van servies en keukengerei niet inbegrepen. Er kunnen kosten voor herstel worden ingehouden, hetzelfde geldt voor elk gebroken of beschadigd voorwerp dat niet vervangen is en wanneer de accommodatie is beschadigd of niet in een nette staat wordt achtergelaten. Deze eventuele schade wordt ingehouden op de garantieborg en er wordt een verantwoordingsfactuur verstrekt.

In geval van vertrek buiten de vastgestelde tijden en zonder het uitvoeren van een inventaris, beoordeelt het personeel alleen de staat van de accommodatie. De borg die betaald is met creditcard wordt geannuleerd.

3.4 Inlevering sleutels

Het personeel overhandigt de klant op de dag van aankomst bij het inboeken de sleutels en de verplichte armbandjes. Het is belangrijk dat de klant bij aankomst de inventaris van de accommodatie controleert en elke klacht binnen het uur na aankomst meldt. Na die tijd wordt geen enkele klacht aanvaard.

Wanneer sleutels na 10.00 uur worden ingeleverd of een kampeerplaats na 12.00 wordt vrijgemaakt dan zal er één nacht extra gefactureerd worden.

3.5 Huisdieren

Huisdieren worden toegelaten in de accommodaties. (maximaal 1 dier), mits zij aan de lijn gehouden worden op de camping en op de gehuurde staanplaats, ze buiten de camping worden uitgelaten, hun uitwerpselen worden opgeraapt en dat hun gedrag de rust niet verstoort. Het is verboden uw hond alleen achter te laten op de staanplaats of in de stacaravan. De hond is verboden in het watercomplex, de speeltuin en in de sanitair gebouwen. Het inentingenboekje en de certificaten dienen actueel te zijn (hondsdolheidsvaccinatie is verplicht). Honden uit de eerste en tweede categorie zijn verboden.

3.6 Huisregels

Tijdens het verblijf dient de klant zich te houden aan de huisregels, afgegeven bij de prefectuur en geafficheerd bij de receptie en waarvan er op verzoek een exemplaar wordt verstrekt. Deze bepalingen gelden voor alle personen met wie de klant verblijft of die onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallen, dag bezoekers inbegrepen. Elke overtreding van deze regels wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitzetting tot gevolg zonder mogelijkheid tot terugbetaling. Dit betreft voornamelijk storend, gewelddadig of luidruchtig gedrag, kwetsende, racistische of dreigende opmerkingen tegen andere klanten, het personeel van de camping of zijn partners of leveranciers.

Artikel 4 - Verantwoordelijkheid

De camping is geen hotel en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen, letsel of schade die de klant of zijn bezittingen tijdens zijn verblijf kan/kunnen ondervinden. De klant dient een aansprakelijkheids-verzekering af te sluiten en eventueel zijn gebruikelijke verzekeraar te benaderen om de inboedelverzekering uit te breiden voor de accommodatie die hij bezet voor de duur van het verblijf.

Artikel 5 – Juridische kennisgeving

De door de klant verstrekte informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd. Deze wordt alleen gebruikt door de interne dienst van CIELA VILLAGE om de reservering van de klant zo goed mogelijk te behandelen en om de communicatie en het aanbod van de diensten voor zijn klanten op basis van hun interesses aan te passen en te verbeteren. In overeenstemming met de wet Informatica & Vrijheid van 6 januari 1978, beschikt de klant over een recht van toegang tot rectificatie van, en verzet tegen, zijn persoonlijke gegevens. Hiervoor volstaat een schriftelijk verzoek aan: CIELA VILLAGE, Le Pergolèse - 1155 avenue deï Réganeu

- 83150 BANDOL, Frankrijk

Artikel 6 - Portretrecht

Tijdens het verblijf kan de klant gefotografeerd of gefilmd worden op de locatie. De foto’s of video’s kunnen eventueel gebruikt worden voor commerciële of reclamedoeleinden. De klant stemt hier uitdrukkelijk mee in, zonder tegenprestatie. De klant kan hier echter bij aankomst bij de receptie van de camping schriftelijk bezwaar tegen maken.

Artikel 7 – Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving en eventuele geschillen met de toepassing ervan vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van Toulon ongeacht het land van herkomst van de klant. Alle beschrijvingen, tarieven en openingstijden in de vorige brochures worden geannuleerd en vervangen door de editie van deze brochure. Ondanks de zorg die is gedragen bij het opzetten van deze brochure is de camping niet verantwoordelijk voor eventuele vergissingen of weglatingen.

In geval van een geschil, en nadat u het probleem heeft voorgelegd aan de klantenservice van de camping, heeft elke klant de mogelijkheid om een mediateur te raadplegen. Dit binnen maximaal één jaar vanaf de datum van het aangetekend versturen van een reclamatie aan de camping. De gegevens van een eventuele mediateur zijn de volgende: de CMAP (Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris – CCI de Paris) www.cmap.fr

Ik, ondergetekende, ……………………………………………. heb kennis genomen van de algemene verkoopvoorwaarden en ga ermee akkoord.

Datum : [DVDATE]